Zasady przetwarzania danych

Drogi Użytkowniku,

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje danych osobowe oraz informacje o plikach Cookies, w związku z obsługą sklepu internetowego www.karpowicz-family.pl, poszczególnych jego funkcjonalności.

§ 1 FIRMA

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma PUH Zbyszko Zbigniew Karpowicz, ul. Beskidzka 2/4, 41-608 Świętochłowice, NIP: 6271038058

Jeżeli chciałbyś się z nami skontaktować napisz do nas mail na karpowicz@karpowicz-family.pl lub prześlij list na adres PUH Zbyszko Zbigniew Karpowicz, ul. Beskidzka 2/4, 41-608 Świętochłowice z dopiskiem „Moje dane osobowe”.

W ramach Agencji Interaktywnej Projektomania, w trybie art. 37 RODO, powołaliśmy osobę odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej: Inspektor). Osobą odpowiedzialną za sprawowanie funkcji Inspektora jest Zbigniew Karpowicz. Adres kontaktowy do Inspektora to: karpowicz@karpowicz-family.pl

§ 2 SKĄD MAMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe pozyskujemy przede wszystkim od Ciebie. Podajesz nam swoje dane podczas zakupów w naszym serwisie. Dodatkowe dane osobowe, dotyczące np. Twojego adresu zamieszkania lub Twojego numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży produktów za pośrednictwem naszego serwisu. Twoje dane uzyskujemy również w związku z rezerwacjami towarów, składanymi przez Ciebie reklamacjami oraz w ramach Twojego kontaktu z naszymi konsultantami. 

Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie:

- imię i nazwisko
- nazwa firmy (jeżeli ją prowadzisz)
- adres zamieszkania
- adresy dostaw
- numer NIP (jeżeli prowadzisz firmę)
- adres e-mail
- numer telefonu
- informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)
- numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem
- informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu)
- dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł
- informacje o źródłach pozyskania Twoich danych
- twoje reklamacje
- dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym przedstawicielem
- udzielone przez Ciebie zgody.

§ 3 CZYM SĄ PLIKI COOKIES

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które rzechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Aby zmienić ustawienia plików cookies w danej przeglądarce zalecamy przejść do punktu 6 naszego regulaminu ,w którym jest informacja jak to zrobić w danej przeglądarce.

§ 4 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu, zgodnie z jego regulaminem. Odrębnie, za pośrednictwem serwisu możesz się z nami na bieżąco kontaktować, aby zadawać nam pytania czy też składać reklamacje. 

Realizacja sprzedaży:

Jeżeli zdecydujesz się dokonać zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji transakcji sprzedaży. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie płatności, dostawę towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeżeli ich sobie zażyczysz).

Cele marketingowe:

Twoje dane osobowe przetwarzamy dla naszych celów marketingowych, co oznacza w szczególności promowanie naszej oferty produktów. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować na naszej stronie dopasowane do Twoich zainteresowań oferty oraz promocje. W tym celu dokonujemy czynności profilowania, które jednak w żadnym przypadku nie będzie miało wpływu na Twoje prawa lub wolności, ani nie będzie w inny podobny sposób na Ciebie wpływać.

§ 5 NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

a) Twoje dane osobowe podane przez Ciebie przy okazji zakupów w naszym serwisie przetwarzamy w celu wywiązania się z umowy sprzedaży, a w dalszej kolejności również w celu umożliwienia Tobie skorzystania z gwarancji producenta lub z uprawnienia rękojmi (według Twojego wyboru); Twoje dane w tym zakresie będziemy przetwarzać na podstawie Twojego zlecenia (realizacja umowy);

b) Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego;

c) jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie o tym jak prowadzimy serwis, w jaki sposób zrealizować określone czynności, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane i udzielamy odpowiedzi z powołaniem na uzasadniony interes, jaki mamy w tym aby udzielać naszym klientom i użytkownikom pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z naszym serwisem;

d) wszystkie Twoje dane, które posiadamy jako administrator danych przetwarzamy również w celach marketingowych z powołaniem na tzw. uzasadniony interes administratora danych osobowych. Cele marketingowe obejmują w szczególności przedstawianie Tobie ofert i promocji, które wierzymy, że mogą Cię zainteresować.

§ 6 JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

a) realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat;

b) udzielanie odpowiedzi na pytania – jeżeli nie jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, przez czas niezbędne dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;

c) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej bazie marketingowej – przez cały okres kiedy jesteś naszym klientem oraz później przez okres 5 lat licząc od czasu kiedy przestałeś być naszym klientem (zaprzestałeś korzystać ze świadczonych przez nas usług oraz nie dokonywałeś zakupów w naszych sklepach). 

§ 7 KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które zamawiasz. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy przekazać firmom przewozowym i transportowym – w celu dostawy zakupionego towaru na adres, który wskazałeś w zamówieniu.

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. 

§ 8 KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH I W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY TWOJE DANE

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. O ile nie będziesz tych praw nadużywał (np. nieuzasadnione codzienne prośby o udzielenie informacji), to korzystanie z nich będzie dla Ciebie nieodpłatne i powinno być łatwe w realizacji. 

Twoje prawa obejmują:

a) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

To prawo oznacza, że możesz poprosić, abyśmy wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przesłali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.).

b) Prawo do poprawiania danych

Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy zobowiązani to zrobić. W takim przypadku mamy prawo poprosić Ciebie o przedstawienie jakiegoś dokumentu lub innego dowodu na okoliczność zmiany danych.

c) Prawo do żądania usunięcia danych

Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe.

d) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możesz poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które nam podałeś w toku wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.